Category: Gjuhësi

Çfarë kuptimi ka folja ndiej e çfarë kuptimi folja ndjej?

Çfarë kuptimi ka folja ndiej e çfarë kuptimi folja ndjej?

  DY FOLJE KREJT TË NDRYSHME NGA ANA KUPTIMORE Sa herë keni hasur në letërsi artistike fjali të tipit: "Unë ndjeja se duhej ta bëja këtë gj ...
1 / 1 POSTS