Category: #eShqip

1 8 9 1091 / 91 POSTS
‘Hoxhë, o qafir, çfarë janë këto shkronja kaurrçe?’

‘Hoxhë, o qafir, çfarë janë këto shkronja kaurrçe?’

Hafiz Ibrahim Dalliu në kontaktet me njerëzit predikonte konceptin e drejtë të fesë islame, që duhet të kishte çdo besimtar por gjithmonë në gjuhën sh ...
1 8 9 1091 / 91 POSTS