Hyrja Fokus Të krishterët “falen” në xhami, muslimanët “luten” në kishë