Hyrja Spiritualitet PËR SHTATË GJËRA ROBIT TË ALLAHUT DO T’I RRJEDH SHPËRBLIMI, KURSE AI DO TË JETË I VDEKUR NË VARRIN E TIJ