Hyrja FokusEkonomi Banka Islame për Zhvillim dhe D-8 nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi