Hyrja Fokus AEM në Medresenë e Gjilanit, rast i rallë për t’u motivuar nga hafizët me përvojë