Hyrja Fokus BIK: Kurbani është dispozitë Fetare – mos bien në lajthitje nga individë të ndryshëm