Hyrja Motivim E rrallë në moshën 97 vjeçare merr diplomën e …