Hyrja Spiritualitet Namazi dhe lutja në rast dilemash /Istiharja/