Hyrja Fokus Refiqe Tërnava: Të ndjekim modelin e demokracisë së Evropës e Amerikës, edhe për çështjen e shamisë dhe lirisë së besimit