Hyrja Fokus Mehmet Gormez: Juve që ju pengon zhurma e fëmijëve në Xhami, lirisht faluni në shtëpi