Hyrja FokusKonvertime Me dhjetëra izraelitë brenda vitit konvertohen në Islam