Hyrja Fokus Karavijin, universiteti më i vjetër në botë