Hyrja FokusEkonomi Muslimanët më shumë brengosen për ushqimin hallall, se sa për fitimin hallall