Israja dhe Miraxhi

Israja dhe Miraxhi

Zoti i Gjithësisë nëpërmjetë Muhamedit a.s  respektivisht në ngjarjen e Israsë dhe Miraxhit i mësoi njerëzimit udhëtimin e shpejtë tokësor dhe qiellor

Çka fitoj nga feja?
PËR SHTATË GJËRA ROBIT TË ALLAHUT DO T’I RRJEDH SHPËRBLIMI, KURSE AI DO TË JETË I VDEKUR NË VARRIN E TIJ
Njohja e Zotit

Zoti i Gjithësisë nëpërmjetë Muhamedit a.s  respektivisht në ngjarjen e Israsë dhe Miraxhit i mësoi njerëzimit udhëtimin e shpejtë tokësor dhe qiellorë.

Nëpërmjet mrekullisë tokësore- Israsë, Zoti mësoi njerëzimin se ka mundësi në tokë të bëhet udhëtimi i shpejtë me mjete të tjera e jo me ato primitive, siç janë: me deve, kuaj, gomar etj, dhe ja sot shkenca ka arritur që të bëjë që me mjete moderne të udhëtimit të bëjnë udhëtime tokësore shumë të shpejta.

Ndërsa, nëpërmjet Miraxhit (udhëtimit qiellorë), Zoti na tregoi para 1400 viteve se bëhet udhëtimi qiellorë, e që atëherë njeriu nuk e ka pasur idenë, nuk e ka paramenduar një gjë të tillë. Ne sot e shohim ajroplanin që bënë udhëtime shumë të shpejta. Andaj kur të spjegohet Israja dhe Miraxhi të mos spjegohet, imagjinohet, konceptohet si një film, por të spjegohet si një e vërtetë dhe një ndihmë për udhëtim nga I Madhi Zot.

Shkenca, teknologjia po përparon gjithnjë e më shumë për udhëtime të shpejta, por sado që të përparojë nuk mund t’i përcaktojë se sa të mëdha ishin shpejtësia e Israsë dhe Miraxhit. Sipas zbulimeve të mëdha shkencore është e zbuluar një gjë apo e mundur teorikisht por jo praktikisht, kjo është shëndrimi i materjes në energji dhe i energjisë në materje. Sipas shkenctarve kjo mbetet vetëm në teori por jo edhe në praktikë, por te Profeti ynë i dashur ka ndodhur praktikisht me dëshirën e Zotit Fuqiplotë.                                                                              Zoti thotë në Kuran: Kur Ai dëshiron ndonjë send, urdhëri i Tij është vetëm t’i thotë : “Bëhu!” Ai menjëherë bëhet. (Kaptina Jasinë, citati 82).

Padyshim që kur të flitet për këtë ndodhi flitet për mjetin e udhëtimit. Përveq mendimit tradicional që ka qenë një kafshë që quhej Burak, ka edhe një mendin tjetër që ndoshta është edhe më i pranueshëm për natyrën e kësaj ndodhie- mrekullie.                                                             Ka mendime që Muhamedi a.s udhëtoi me shpejtësinë e dritës me anë të vetëtimës.

Mrekullia e Miraxhit përmendet në kaptinën En Nexhim. Në citatin e parë Zoti thotë:                  “Pasha yllin kur ai bie( prej së largu poshtë)!                                                                                              Dua ti përmendi vetëm dy mendime të shkenctarëve për  yjet.                                                        Shkenctarët thonë se ylli Pulsar rrotullohet 30 herë në sekondë , ndërsa mendimi i dytë është se ylli i tipit B i quajtur Achernar ka një shpejtësi të rrotullimit 225km ̸ s.                                                           Jo rastësisht I Madhi Zot flet për këtë ngjarje në kaptinën En Nexhm, duke dashur të na tregojë se është po Ai Krijues që i krijoi yjet me një shpejtësi kaq të lartë, I Njejti Krijues I Cili nuk ka shok ia mundësoi Muhamedit a.s të bëjë një udhëtim me një shpejtësi shumë të madhe, siç është udhëtimi i Israsë dhe Miraxhit.                                                                                                                      Andaj është detyrë për çdo musliman i cili me dëshirë, bindje dhe vullnet të plotë pason Muhamedin a.s, t’i kujtojë vetes dhe të tjerëve sa më shumë që është e mundur pjesë nga jeta e tij e ndritur.

Hoxhë Mustafë Ahmeti

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0