Hyrja FokusKonvertime Sot, një e Krishtere nga Berlini i Gjermanisë pranoi Islamin në zyret e KBI-së në Kaçanik