Hyrja Fokus Përfaqësuesi i Kosovës zë vendin e IV në garat ndërkombëtare në Kuvajt