Hyrja Fokus “Gjithë njerëzimi ka nevojë për mëshirën e Islamit”