Hyrja Sci-Tech Shkencëtari: Zoti ekziston dhe drejton gjithçka. Kam provat